Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki sveta staršev po posameznih oddelkih.

Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2020/21 je Rozalija Gršič.

Dostopnost