9

Svetovalno delo na šoli opravlja pedagoginja Tatjana Pašič. Njeno delo vključuje pomoč in svetovanje učencem, staršem in učiteljem ob pojavu najrazličnejših težav (osebne stiske, učne težave, socialna stiska, konflikti in neurejeni osebni odnosi, iskanje ustrezne srednje šole …).
Svetovalno delavko dobite na šoli vsak dan od 7.00 do 13.30 ali po telefonu 07 30 61 781.

Dostopnost