Ravnatelj: BORIS MUŽAR

Pomočnica ravnatelja: BERNARDA STARAŠINIČ

Svetovalna delavka: MARGARETA ANDRIŠEVIĆ

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja: ANA HANZELJ do prihoda URŠKE ŽUNIČ

Računalnikarica: KARMEN GOLOBIČ

Knjižničarki: DAMJANA ROŽMAN in SIMONA GRDEŠIČ

Računovodkinja: MAJA PLAVEC LEVAI

Knjigovodja: MARINKA ŽUNIČ

Tajnica: VLADKA SCHWEIGER

 Profesorji oziroma učitelji razredniki

 

ODDELČNA SKUPNOST PRIIMEK IN IME UČITELJA/UČITELJICE
1. a

Alenka Mravinc

Ana Plut

1. b

Marija Grahek

Nada Cvitkovič (do prihoda Tjaše Žunič)

1. c

Helena Jelenič

Mojca Stojanov

2. a Zlata Vranešič
2. b Katja Kocjan Plut
3. a Maja Nemanič
3. b Nevenka Jankovič
3. c Jerneja Simčič
4. a Jožica Šterbenc
4. b Martina Vogrinec
4. c Lina Zupančič
5. a Andreja Vraničar
5. b Barbara Pezdirc
5. c Katja Žagar
6. a Nada Zupanič
6. b Palmira Šašek
6. c Eva Starašinič
7. a Urška Petric
7. b Tanja Pavlakovič
7. c Zdenka Vrtin
8. a Agata Cindrič
8. b Darjan Grudnik
9. a Boris Starašinič
9. b Mihaela Filak
OPB 1. a, 5. c Nina Mržljak, Eva Starašinič, Andreja Vraničar
OPB 1. b, 5. a Nina Mržljak, Katja Kocjan Plut, Lina Zupančič, Jerneja Simčič, Barbara Pezdirc, Nada Cvitkovič
OPB 1. c, 5. b Nina Mržljak
OPB 2. a Darjan Grudnik
OPB 2. b, 5. c Darinka Gorše
OPB 3. a, 4. a Mojca Frankovič
OPB 3. b, 4. c Boris Starašinič, Matejka Skrbinšek
OPB 3. c, 4. b, 4. a Martina Vogrinec, Iva Schweiger, Katja Žagar
UČITELJI, KI NISO RAZREDNIKI
Janez Pašič, Natalija Orlič, Jože Hudelja, Mojca Frankovič, Irma Oblak, Matejka Skrbinšek, Mateja Žuželj, Romana Kočevar, Antonija Papež, Iva Schweiger
UČITELJI, KI NA ŠOLI DOPOLNJUJEJO DELOVNO OBVEZNOST
Judita Ilenič (GUM) Alexandra Kočevar (izbirni predmet nemščina)
SPREMLJEVALKA UČENCEV       Slađana Adamov

 

 

  • Tehnični delavci

 

Hišnik Milan Butala
Kuharji Marko Matotek
  Marija Cvitkovič
Brigita Jurejevčič
Čistilke Marjana Lujić
Ljubica Stevanović
Zvonka Jurejevčič
Majda Veselič
Albina Jerman

 

Dostopnost