NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV   (NPZ)

 Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), ki so OBVEZNI za vse učence 6. in 9. razreda.

  1. Ob koncu drugega obdobja (6. razred) se preverja znanje slovenščine, matematike in tujega jezika.
  2. Ob koncu tretjega obdobja (9. razred) se preverja znanje slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto septembra za tekoče šolsko leto določi minister.

 

%

KOLEDAR izvedbe NPZ

 

PREDMET

REDNI ROK

Slovenščina (6. in 9. r.)

  4. maj 2022

Matematika (6. in 9. r.)

  6. maj 2022

Tehnika in tehnologija   (9. r.)

10. maj 2022

Angleščina  (6. r.)

10. maj 2022

 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učenca in se ne smejo uporabljati za razvrščanje šol.
Dosežki učenca na NPZ ne vplivajo na uspeh oziroma na oblikovanje zaključnih ocen pri posameznih predmetih.
NPZ se opravlja samo pisno in traja najmanj 45 in največ 90 minut.
Praviloma se izvede v mesecu maju.

Dosežki učenca so izraženi v točkah in odstotkih.

Podrobnejša navodila in datume za izvedbo NPZ določi minister.

Od 31. maja do 2. junija 2022 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge, poizvedbe.

Od 7. do 9. junija 2022 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge, poizvedbe.

  1. junij 2022 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
  2. junij 2022 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.
Dostopnost