Izbirne predmete, ki jih bomo v šolskem letu 2021/22 izvajali na naši šoli, so izbrali učenci iz nabora, ki ga je ponudila šola glede na 17. člen Zakona o osnovni šoli. Izvajanje predmeta je odvisno od števila prijav.

PREDMET

UČITELJ

RAZRED

ŠT. UR/ TEDEN

Nemščina I (NI 1)

Alexandra Kočevar

7.

2

Šport za sprostitev (ŠSP)

Antonija Papež

 

1

Sodobna priprava hrane (SPH)

Matejka Skrbinšek

 

1

Šport za zdravje (ŠZZ)

Antonija Papež

 

1

Likovno snovanje 1 (LS1)

Natalija Orlič

 

1

Urejanje besedil – (UBE)

Karmen Golobič

 

1

Nemščina II (NI 2)

Alexandra Kočevar

8.

2

Izbrani šport – nogomet (IŠP)

Jože Hudelja

 

1

Šport za zdravje (ŠZZ)

Antonija Papež

 

1

Likovno snovanje 2 (LS2)

Natalija Orlič

 

1

Obdelava gradiv – les (OGL)

Janez Pašič

 

1

Šport za sprostitev (ŠSP)

Antonija Papež

 

1

Multimedija (MME)

Karmen Golobič

 

1

Nemščina III (NI 3)

Alexandra Kočevar

9.

2

Elektrotehnika (ELE)

Janez Pašič

 

1

Računalniška omrežja (ROM)

Karmen Golobič

 

1

Likovno snovanje 3 (LS3)

Natalija Orlič

 

1

Izbrani šport (odbojka (IŠP)

Antonija Papež

 

1

Načini Prehranjevanja (NPH)

Matejka Skrbinšek

 

1