ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE OB ODPRTJU ŠOLE

Glede na še vedno trajajoče posebne razmere moramo upoštevati ukrepe, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ukrepi prinašajo spremembe pri organizaciji šolske prehrane.

Predlagamo, naj spremembe sprejmejo tako učenci kot starši.

Za zadostne količine vode bo poskrbljeno.

 

jedilnik_11_10_do15_10_2021

 


Pri sestavljanju jedilnika so upoštevana priporočila NIJZ (prehrana ob epidemiji).
  

V primeru, da izbranih živil ne moremo dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. Za razumevanje se vsem lepo zahvaljujemo.  

Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, ki so navedeni v Uredbi 1169/2011/EU – priloga II .

Dostopnost