Bralna značka

Knjiga je začaran grad,
ki skriva pravljični zaklad –
bleščeč in zlat kot sončna dlan
je v sneg tišine zakopan.

Bina Štampe Žmavc

Bralno značko lahko v najširšem smislu označimo kot gibanje za razvoj književne kulture med slovensko mladino, ki spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti. Bralna značka se dogaja na 99% osnovnih šol v Sloveniji, v tovrstno branje se vključuje kar 65% osnovnošolcev.
Književnost je najbolj dodelan in družbeno sprejet sistem za poglobljeno razmišljanje o človeški izkušnji in o doživljanju drugih ljudi, kultur in sveta. Popelje nas lahko v svetove, ki jih ne bomo nikoli videli, v doživetja, ki ne bodo nikoli naša, in vse to zgolj z močjo umetelne rabe besed, z jezikom, ki nam vsak dan dela težave in nas napolnjuje z občutkom nemoči v prizadevanju, da bi pripovedno uredili svoja doživetja in tako vtisnili nek red svojemu življenju.

Navodila

Učenci lahko bralno značko opravljajo od 17. septembra 2019 do 30. marca 2020

  • Učenci razredne stopnje prebrana dela pripovedujejo razredničarki.
  • Učenci predmetne stopnje prebrana dela pripovedujejo knjižničarki.

Učenci predmetne stopnje preberejo:

  • štiri leposlovna ali poljudnoznanstvena dela ali
  • tri leposlovna ali poljudnoznanstvena dela in se naučijo eno pesmico.

Seznam knjig za branje ni predpisan, učenci lahko sami izbirajo knjige glede na svoje želje in bralni okus.

Nekatere mentorice imajo izdelane priporočilne sezname knjig za bralno značko, ki so učencem v pomoč pri izbiri knjig, ali pa jim podajo navodila za izbiro sproti.

Ob koncu bralnega obdobja pripravimo srečanje z gostom, ki učencem podeli nagrade. Vsi bralci dobijo priznanja, bralci iz 1., 4. in 7. razreda pa tudi mapo za vlaganje priznanj po triadah. Zlati bralci, to so učenci, ki so od 1. do 9. razreda opravili bralno značko, prejmejo spominsko priznanje, na valeti pa jim slovesno podelimo tudi knjižno nagrado.

 

 

Dostopnost