Knjižnica

Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 7.00 do 14.00.
V šolski knjižnici vas pričakujeta  knjižničarki Damjana Rožman in Nevenka Dragovan Makovec.

Knjižnični red:

V šolski knjižnici je na razpolago veliko knjižničnega gradiva.
Člani šolske knjižnice so učenci in zaposleni šole. Storitve v njej so brezplačne, vendar naj bi bralci prebrano gradivo čim prej vrnili, saj nanj čakajo tudi drugi izposojevalci. Knjižno gradivo si lahko učenci izposodijo domov; priročnike, leksikone, enciklopedije in slovarje pa lahko uporabljajo le v knjižnici.
Poškodovano ali izgubljeno gradivo mora učenec plačati ali nadomestiti z novim enakim gradivom.
Vstop v knjižnico je dovoljen le v šolskih copatih. Vnos hrane in pijače ni dovoljen.
Ker je knjižnica multimedijski prostor za pridobivanje različnih informacij, se v knjižnici ni dovoljeno loviti, kričati in s tem motiti obiskovalcev.

Dostopnost