ODDELČNA SKUPNOST PRIIMEK IN IME UČITELJA/UČITELJICE
1. a

Alenka Mravinc

Tjaša Žunič

1. b

Marija Grahek

Nada Cvitkovič

1. c

Helena Jelenič

Mojca Stojanov

2. a Zlata Vranešič
2. b Katja Kocjan Plut
2. c Jerneja Simčič
3. a Maja Nemanič
3. b Nevenka Jankovič
3. c Teja Svetelšek
4. a Jožica Šterbenc
4. b Martina Vogrinec
4. c Lina Zupančič
5. a Andreja Vraničar
5. b Barbara Pezdirc
5. c Katja Žagar
6. a Matejka Skrbinšek
6. b Tanja Pavlakovič
6. c Zdenka Vrtin
7. a Agata Cindrič
7. b Darjan Grudnik
7. c Mateja Žuželj
8. a Boris Starašinič
8. b Mihaela Filak
9. a Irma Oblak
9. b Eva Starašinič
Dostopnost