Skoči na glavno vsebino

Prostovoljno samo-testiranje učencev

Spoštovani starši,

obveščam vas, da se s ponedeljkom, 31. 5. 2021, začne prostovoljno samo-testiranje učencev tretje triade na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi.

Učenci, ki so se k samo-testiranju prijavili, bodo v tem tednu v šoli prejeli potreben material in navodila za samo-testiranje. Opravljali ga bodo doma. Predlagamo, da ob ponedeljkih zjutraj, tešči.

V primeru, da test pokaže okužbo na COVID 19, z otrokom obiščite zdravnika ter o okužbi obvestite šolo.

Vsi tisti, ki v aprilskem roku niste prijavili otroka k samo-testiranju, lahko to še vedno storite tako, da soglasje za samo-testiranje svojega otroka pošljete svetovalni delavki na elektronski naslov tatjana.pasic@guest.arnes.si                                                                                          Ravnatelj Boris Mužar

FINANČNA POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM UČENCEM pri nakupu delovnih zvezkov

V šolskem letu 2021/22 bo iz šolskega sklada kot pomoč socialno šibkim družinam za subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in učnih gradiv namenjeno 1.600,00 €.

Vsi prosilci morate izpolniti vlogo za dodelitev subvencije za nakup delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/22 (glej povezavo).

Vlogo lahko v fizični obliki dobite tudi pri pedagoginji Tatjani Pašič.

Vlogo z zahtevanimi prilogami dostavite pedagoginji Tatjani Pašič ali pošljite na šolski naslov:

OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Župančičeva 8, 8340 Črnomelj, najkasneje do torka, 1. 6. 2021, do 14. ure.

Prepozno oddanih vlog Upravni odbor ne bo obravnaval.

Priloga: VLOGA za dodelitev subvencije

Upravni odbor šolskega sklada

    OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Obvestilo ravnatelja, 9 . 4. 2021

Spoštovani starši,

obveščam vas, da je Vlada RS dne, 8. 4. 2021,  sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. S ponedeljkom, 12. 4. 2021, se ponovno za vse otroke odpirajo šolska vrata.  Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Ravnatelj Boris Mužar

Obvestilo ravnatelja, 30 . 3. 2021

Spoštovani starši,

obveščam vas, da je Vlada RS dne, 28. 3. 2021, v luči zajezitve in obvladovanja bolezni Covid-19, sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

Pouk bo za vse učence šole od 1. 4. do 11. 4. 2021  potekal na daljavo.

Ravnatelj Boris Mužar

Spoštovani starši

Spoštovani starši,

na podlagi dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v dogovoru z Občino Črnomelj vam sporočamo, da šola za učence, ki se izobražujejo na daljavo, nudi možnost brezplačnega toplega obroka.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82€ ( 3. dohodninski razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačen topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, le ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.

Za prejemanje obroka se morate prijaviti  na šoli, šola pa bo podatke posredovala občini, ki bo določila šolo v občini, ki bo pripravljala obroke.

Hrano boste tisti, ki boste oddali prijave, prevzemali na šoli, ki bo hrano pripravljala. Izjemoma bo občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti na šoli, ki pripravlja obroke, organizirala dostavo.

Podpisano prijavo oddajte v najkrajšem času oz. najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure na šoli ali na e-naslov:

OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si

Prijavo izpolnite za vsakega otroka posebej.

Ravnatelj Boris Mužar


Prijavnica na topli obrok


 

Dostopnost