EKO DAN, 7. RAZRED

EKO DAN, 7. RAZRED

V torek, 26. 4. 2022, smo imeli učenci sedmega razreda eko dan. Za temo smo si izbrali vodo in onesnaževanje le-te. Prvo uro smo bili v šoli, pogovarjali smo se o pomenu, pomanjkanju in onesnaževanju vode. Potem pa smo se odpeljali na izvir Krupe, kjer nam je učiteljica Zdenka predstavila velik ekološki problem – onesnaženost reke s PCB. Krupa velja namreč za eno najbolj onesnaženih rek s PCB na svetu. Potem smo se podali na krajšo učno pot ob reki do Judovske jame, ki je znana kot bivališče v kameni dobi.

EKO DAN – 8. in 9. razred

EKO DAN – 8. in 9. razred

Učenci 8. in 9. razreda smo imeli v torek, 26. 4. 2022, eko dan. Odšli smo na Vranoviče, kjer smo si ogledali Podcenter za ravnanje z odpadki. Ogledali smo si zabojnike za ločeno zbrane odpadke, ki jih odložimo v gospodinjstvih. Opazili smo ločeno zbrano plastiko, kartonsko embalažo in papir, avtomobilske gume in odpadno elektronsko ter električno opremo.

V drugem delu smo se z avtobusom odpeljali na Grič pri Dobličah. Tam stoji čistilna naprava za pripravo pitne vode. Povedali so nam veliko zanimivih informacij o vodi in pripravi pitne vode. Pogledali smo si aparature s katerimi spremljajo nadzor vode, ki priteče iz izvira do čistilne naprave, bazene, kjer vodo čistijo, cevi po katerih voda teče, ob koncu smo se pa še prepričali, da je voda, ki pritiče iz bazenov res čista ter takšna kot jo imamo v naših gospodinjstvih.

Preživeli smo športno aktiven in poučen dan.

 

Dostopnost