Ravnatelj: BORIS MUŽAR

Pomočnica ravnatelja: BERNARDA STARAŠINIČ

Svetovalna delavka: TATJANA PAŠIČ

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja: URŠKA ŽUNIČ

Računalnikarica: KARMEN GOLOBIČ

Knjižničarki: DAMJANA ROŽMAN in NEVENKA DRAGOVAN MAKOVEC

Računovodkinja: MAJA PLAVEC LEVAI

Knjigovodja: MARINKA ŽUNIČ

Tajnica: VLADKA SCHWEIGER

 Profesorji oziroma učitelji razredniki 

ODDELČNA SKUPNOST

PRIIMEK IN IME UČITELJA/UČITELJICE

1. a

Alenka Mravinc

Tjaša Žunič

1. b

Marija Grahek

Nada Cvitkovič

1. c

Helena Jelenič

Mojca Stojanov

2. a

Zlata Vranešič

2. b

Katja Kocjan Plut

2. c

Jerneja Simčič

3. a

Maja Nemanič

3. b

Nevenka Jankovič

3. c

Teja Svetelšek

4. a

Jožica Šterbenc

4. b

Martina Vogrinec

4. c

Lina Zupančič

5. a

Andreja Vraničar

5. b

Barbara Pezdirc

5. c

Katja Žagar

6. a

Matejka Skrbinšek

6. b

Tanja Pavlakovič

6. c

Zdenka Vrtin

7. a

Agata Cindrič

7. b

Darjan Grudnik

7. c

Mateja Žuželj

8. a

Boris Starašinič

8. b

Mihaela Filak

9. a

Irma Oblak

9. b

Eva Starašinič

OPB 1. abc

Petra Štrekelj

OPB 2. ab

Urška Petric

OPB 2. c, 3. c

Darinka Gorše

OPB 3. ab

Nada Cvitkovič, Matejka Skrbinšek

OPB 4. abc

Boris Starašinič, Tjaša Žunič, Martina Vogrinec, Lina Zupančič, Eva Starašinič

OPB 5. abc

Katja Žagar, Andreja Vraničar, T. Žunič, B. Pezdirc

UČITELJI, KI NISO RAZREDNIKI

Janez Pašič         Natalija Orlič         Jože Hudelja               Margareta Andrišević Nada Zupanič     Palmira Šašek        Romana Kočevar        Antonija Papež

UČITELJI, KI NA ŠOLI DOPOLNJUJEJO DELOVNO OBVEZNOST

Judita Ilenič (GUM)

Jure Kuhar (KEM)

Alexandra Kočevar (izbirni predmet nemščina)

Nevenka Dragovan Makovec (knjižnica)

Iva Schweiger (ANG 2., 3. r)

SPREMLJEVALKA UČENCEV       Emy Poljanšek

  • Tehnični delavci

Hišnik

Milan Butala

Kuharji

Marko Matotek

 

Marija Cvitkovič

Brigita Jurejevčič

Čistilke

Silvana Vlahovič

Marjana Lujić

Majda Veselič

Ljubica Stevanović

Zvonka Jurejevčič

 

Dostopnost