Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo. Starši, omogočite jim to.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE dejavnosti v šoli.

Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo pri šolski svetovalni delavki vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o upravičenosti do regresa.

Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.

Med dejavnosti,

ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi:

  • naravoslovni,
  • kulturni,
  • športni in
  • tehniški dnevi,

ki so sestavni del predmetnika in so za učence OBVEZNI.

Šola v naravi

Kulturni dnevi

7
Šola v naravi in CŠOD

DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE

KRAJ

Plavalni tečaj

3.

   11. – 17. 9. 2020

Dolenjske Toplice

Šola v naravi

5., 6.

   junij 2021

Nerezine

CŠOD

2.

16. – 18.  9. 2020

Dom Lipa

CŠOD

4.

28. 9. – 2. 10. 2020

Dom Fara

CŠOD

7.

14. – 18. 6. 2021

Murska Sobota

Naravoslovni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

 1.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Zdrava šola

4. 11. 2020

 

Živalski vrt

27. 5. 2021

*2.

Zdrava šola

12., 13. 11. 2020

 

Vrtnarija

marec 2021

 3.

Skrb za zdravje

22. 10. 2020

 

Zdrava šola

18., 20. 11. 2020

 

Kostanjeviška jama

3. 6. 2021

*4.

Zdrava šola

16., 17. 11. 2020

 

Eko dan

22. 4. 2021

*5.

Eko dan

22. 4. 2021

*6.  

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

*7.

Zdrava šola

10. in 12. 11. 2020

 8.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Arboretum Volčji Potok

21. 10. 2020

 

Zdrava šola

24. 11. 2020

 9.

Močeril, merjenja

30. 9. 2020

 

Zdrava šola

23. 11. 2020

 

Biotehnologija in genetika

11. 2. 2021

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5., 6. in 7. razreda pa vsebino dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Kulturni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Sprejem šolskih novincev

september

 

Ogled gledališke predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

 

Knjiga moja prijateljica

februar

 

S kulturo na počitnice

junij

2.

Kulturna dediščina Bele krajine

september

 

Abecedna hiša

november

 

Ogled glasbene ali gledališke predstave in obisk kulturne ustanove

glede na ponudbo gledališča

 

S knjigo v svet

maj

3.

Kulturna dediščina

september

 

Pesniške igrarije

februar

 

Ogled predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

 

Muzej domače obrti in Župančičeva rojstna hiša

maj

4.

Plesno muziciranje (JSKD)

november

 

Pravljica

januar

 

Ogled predstave ter obisk Jakčevega doma

glede na ponudbo gledališča

5.

Ogled predstave ter starega mestnega jedra v Novem mestu

glede na ponudbo gledališča

 

Obisk Belokranjskega muzeja in Vinske kleti v Metliki

maj

 

Zgodovina Črnomlja

junij

6.

Krajinski park Lahinja in Kolpa

25. 9. 2020

 

Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter Muzeja starih avtomobilov

glede na ponudbo gledališča

 

Animirani film (JSKD)

februar

*7.

Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter Muzeja starih avtomobilov

glede na ponudbo gledališča

 

Ob kulturnem prazniku

februar

8.

Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter Muzeja starih avtomobilov

glede na ponudbo gledališča

 

Obisk šole na Radovici in delavnice v Belokranjskem muzeju.

februar

 

Kako posneti film z mobilnim telefonom (JSKD)

februar

9.

Trubarjeva domačija

november

 

Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter Muzeja starih avtomobilov

glede na ponudbo gledališča

 

Valeta

junij

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega kulturnega dne realizirali v CŠOD.

Tehniški dnevi
RAZRED

VSEBINA

ČAS

  1.

Igrajmo se z miško /računalniški program/

21. 10. 2020

 

Peka kruha (Rosalnice)

8. 3. 2021

 

Eko dan

22. 4. 2021

*2.

Eko dan

11. 12. 2020

 

Čebelica leti z neba

16. 6. 2021

 3.

Novoletne ustvarjalne delavnice

4. 12. 2020

 

Ura in merjenje časa

7. 1. 2021

 

Eko dan

22. 4. 2021

*4.

Elektrika – električni krog

23. 2. 2021

 

Ponovno uporabljena odpadna embalaža

15. 3. 2021

5.

Jumicar

17. 9. 2020

 

Kolo in poligon

9. 10. 2020

 

Izkoriščanje vetra

23. 2. 2021

 

Toplota in shranjevanje

25. 3. 2021

 6.

Internetna varnost

19. 10. 2020

 

Gradivo – les in ptt

17. 12. 2020

 

Eko dan

22. 4. 2021

 

Industrijska proizvodnja

12. 5. 2021

*7.

Življenje v srednjem veku

23. 10. 2020

 

Računalniška obdelava podatkov in geom. telesa

9. 3. 2021

 

Eko dan

22. 4. 2021

8.

Internetna varnost in ŠC Novo mesto s programi

19. 10. 2020

 

Merjenje ploščine

23. 11. 2020

 

Eksperimentiranja

23. 3. 2021

 

Eko dan – Nuklearka Krško

22.  4. 2021

 9.

Srednja šola Črnomelj

13. 10. 2020

 

Eko dan – Gen-i; obisk v Krškem

22. 4. 2021

 

Od ideje do izdelka – valeta

11. 5. 2021

 

Scenska predstavitev – valeta

11. 6. 2021

* Učenci 4. razreda bodo vsebino dveh, učenci 2. in 7. razreda pa vsebino enega tehniškega dneva realizirali v CŠOD.

Športni dnevi prva in druga triada
RAZRED
VSEBINA
ČAS
1. Pohod in orientacija 23. 9. 2020
  Sankanje in igre na snegu 8. 1. 2021
  Športne igre, atletika 8. 4. 2021
  Pohod 13. 5. 2021
  Plavanje 1. 6. 2021
*2. Pohod 20. 10. 2020
  Sankanje in igre na snegu 7. 1. 2021
  Atletika 13. 4. 2021
3. Plavanje 11. 9. 2020
  Pohod 17. 10. 2020
  Sankanje in igre na snegu 19. 1. 2021
  Atletika in športne igre 9. 4. 2021
  Pohod  in športne igre 21. 6. 2021
*4. Pohod 8. 9. 2020
  Smučanje – Šolar na smuči Januar 2021
  Plavanje 18. 6. 2021
*5. Pohod 23. 9. 2020
  Sankanje 15. 1. 2021
  Atletika 6. 4. 2021
*6. Plavanje v Dolenjskih Toplicah (preverjanje) 3. 9. 2020
  Raft, aerobika, fitnes 2. 10. 2020
  Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre 15. 4. 2021

* Učenci 2., 4., 5., in 6. razreda bodo vsebino dveh športnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Športni dnevi tretja triada

RAZRED

VSEBINA

ČAS

*7.

Plavanje v Dolenjskih Toplicah (preverjanje)

4. 9. 2020

 

Raft, aerobika, fitnes

2. 10. 2020

 

Smučanje, sankanje, pohod

20. 1. 2021

 

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

15. 4. 2021

 8.

Pohod 

23. 9. 2020

 

Raft, aerobika, fitnes

2. 10. 2020

 

Smučanje, sankanje

20. 1. 2021

 

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

15. 4. 2021

 

Plavanje v Dolenjskih Toplicah

4. 6. 2021

9.

Pohod

23. 9. 2020

 

Raft, aerobika, fitnes

2. 10. 2020

 

Ogled športne prireditve – Planica

11. 12. 2020

 

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

15. 4. 2021

 

Plavanje v Dolenjskih Toplicah

4. 6. 2021

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega športnega dne realizirali v CŠOD.

Dostopnost